Tochigi là một tỉnh ở miền trung Nhật Bản nơi đây có 14 thị trấn lớn nhỏ và nhiều quận huyện. Trong những năm gần đây kinh tế và du lịch tại Tochigi không ngừng tăng trưởng khi đón nhiều người nước ngoài đến làm…