Trầm cảm là căn bệnh âm thầm, ít triệu chứng nên rất khó phát hiện. Bệnh trầm cảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người bệnh. Đối với những người bị trầm cảm, liệu họ có thể đến…