Khi nộp đơn đăng ký tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản, bạn chắc chắn đã nghe thấy cán bộ tuyển dụng nhắc đến nghiệp đoàn. Tuy nhiên có không ít người vẫn còn thắc mắc không biết nghiệp đoàn Nhật Bản là gì,…