Ngoại hình luôn là một trong những yếu tố quan trọng được các nhà tuyển dụng Nhật Bản quan tâm hàng đầu khi tuyển chọn nhân viên. Văn hóa Nhật Bản đặc biệt không thích xăm trổ trên cơ thể nên hạn chế tuyển dụng…