Thị trường Nhật Bản hiện nay đang là một quốc gia có nền kinh tế phát triển và cũng là điểm đến hấp dẫn của nhiều người. Trong những năm gần đây thì số lượng người Việt sang Nhật du học, xuất khẩu lao động…