Thị trường Nhật Bản hiện nay đang là quốc gia có nền kinh tế phát triển, là điểm đến hấp dẫn của nhiều người lao động có mong muốn tìm việc làm. Trong những năm gần đây, số lượng người Việt sang Nhật du học,…